Tuesday, January 24, 2012

Allik sotside ja keski koostööst: Keskerakond pole meie jaoks Savisaar ja Savisaar pole meie jaoks Keskerakond.

Allik sotside ja keski koostööst: Keskerakond pole meie jaoks Savisaar ja Savisaar pole meie jaoks Keskerakond.

24. jaanuar 2012.a
Sotsiaaldemokraat Jaak Allik rääkis Delfile, et sotsid ei ületähtusta Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare rolli ning on valmis Keskerakonnaga maailmavaatelistel kaalutlustel koostööd tegema.

Eelmisel nädalal käisite te ühel Keskerakonna kultuuripoliitilisel üritusel esinemas ja üks kuulaja oli väga imestunud, kui te ütlesite, et Keskerakonnal ja sotsidel on koostööks palju ruumi. Kuidas te seda imestust kommenteeriksite?

Sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond on praegu riigikogus opositsioonis ning on enamikul juhtudel hääletanud ühtemoodi. Seda ma seal ka ütlesin.


Kas ühtemoodi hääletamine tuleneb vaid sellest, et juhtute olema opositsioonis, või tuleneb see ka sarnasest maailmavaatest?

Meil on ka väga suured programmilised kattuvused, see on ju teada.

Kas programmilised kattuvused on piisavad, et nii teie isiklikult kui teie erakond oleks hea meelega valmis olema koalitsioonis nii riigis kui Tallinna linnas ja teistes omavalitsustes?

See sõltub sellest, millised tulevad valimistulemused. Seda, kes hakkab olema opositsioonis ja kes koalitsioonis, otsustab ikka rahva antud häälte arv.

Aga mingit põhimõttelist vastuseisu Edgar Savisaare juhitud Keskerakonnale, mida on väljendanud Reformierakond ja IRL, sotsidel pole?

Selle kohta on oma seisukohta väga täpselt väljendanud meie erakonna esimees [Sven] Mikser. Põhimõttelist vasutuseisu Keskerakonnaga pole meil kindlasti mitte, aga me ootame, milline saab olema Keskerakonna juhtimisstiil selleks ajaks, kui valimised on toimunud. Ega Keskerakond pole meie jaoks Savisaar ja Savisaar pole meie jaoks Keskerakond. Savisaar on praegune Keskerakonna juht.

Kas Savisaare isik ja tema juhtimisstiil tekitab sotsides teatavaid kõhklusi?

Seda on ju Mikser korduvalt otse öelnud. Sotsiaaldemokraatide seas pole selles küsimuses küll kellelgi erakonna esimehe seisukohaga vastuolusid.

Kas teie jaoks on üllatav, et kui teie räägite sotside ja Keskerakonna ühisosast ja koostöö võimalustest, siis mingid inimested kuulavad seda juttu ja vaatavad teid suurte silmadega, et issand, te olete valmis Keskerakonnaga koostööd tegema?

See inimene ei ole vist poliitikaga väga sügavalt kursis, tundub mulle. Poliitika pole ju inimeste vaheline võitlus, aga seisukohtade vaheline võitlus. Kes parajasti mingit erakonda juhib, pole ajalooliselt määrav.

Kui te vaatate oma valijaid, siis kas teie valijate jaoks on Keskerakonnaga koalitsioonis olemine miski, mis võiks olla eemaletõukav?

Kindlasti mitte.

Aga kas Edgar Savisaar...

Veelkord. Keskerakond on erakond, kuhu kuulub praegu minu meelest juba 12 000 liiget. Et praegu juhib seda Savisaar, on ajalooline paratamatus, mis igal juhul on mööduv. Keegi ei ole igavene. Sellest ei muutu Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatliku erakonna programmilised seisukohad.

Aga kui te mõtlete nende samade valijate peale, siis kas Edgar Savisaare isik tekitab neis rohkem vastumeelsust?

Arvan, et valijad võiksid end viia kurssi erakondade praktilise tegevuse ja programmiga, mitte valida Ansipit, Savisaart, Mikserit või Laari. Ootan, et Eesti valijaskond areneb selle suunas, et valitakse maailmavaadet ja programmi, mitte üksikisikuid.

No comments: