Mis puutub kohalikel valimistel kandideerimisse, siis on oluline erinevus: riigikogu liikmel ja ministril volikogu liikme kohustused seadusjärgselt peatuvad, maavanema ja europarlamendi liikme puhul aga valijatelt saadud mandaat tühistub, juhul kui nad ei asu volikogus tööle.
Olen ka praegu peatatud mandaadiga Viljandi linnavolikogu liige ja tegutsesin seal aastatel 2009—2011. Olles juba 30 aastat Viljandi elanik, on mul põhiseaduslik õigus kandideerida volikokku ja kui valijad mind ka sel korral usaldavad, asun seal töötama alates 2015. aasta aprillist, kui lõpevad minu saadikuvolitused riigikogus.
OLEN OLAV RENNOGA nõus, et parem oleks, kui riigikogu liikmed ja ministrid ei kandideeriks kohalikel valimistel, kui pole lubatud nende tegelik osavõtt kohalike volikogude tööst, mis on lubatud näiteks Soomes. Tegin erakonnas ettepaneku, et me pakuksime mittekandideerimise aumehelikku moratooriumi teistele erakondadele. Paraku lõppes see aruteluga, et sel juhul annaksime suure edu Keskerakonnale, kel oleks Tallinnas lisaks Edgar Savisaarele välja panna kõik tegutsevad linnaosavanemad.
Tegelikult oleks ühe-kahe riigikogu liikme kaasalöömine kohalikele volikogudele kasulik. Tallinnas näeks see aga välja nii, et pool riigikogu kappaks mäest alla volikogu istungile. Just seepärast muudetigi mõni aeg tagasi seadust ja jälle kannatab olukorra pärast Tallinnas kogu Eesti.